.Julka

Kobieta
  • Content Count

    1
  • Donations

    0.00 PLN 
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

1 Follower

Recent Profile Visitors

112 profile views
  1. Też nie rozumiem, macie braki w teamie, zbyt wysokie wymogi tu chyba nie wiele pomogą