Garti

Użytkownik
  • Content Count

    1
  • Donations

    0.00 PLN 
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Zbyt wiele razy próbował się połączyć z serwerem i dostał bana